Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan Lingelbach

Name:Johan Lingelbach
Name variants:Jan Lingelback
Gender:male
Born:Frankfurt am Main baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:David Lingelbach (? - 1653)
Mother:Agniet Jans (? - 1638)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinezeegezichten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Ludolf Backhuyzen I, alias: Ludolph Backhuijzen
collaborated with Jan Abrahamsz. (van) Beerstraten I & II, alias: Johannes / Joannes Beerstraten
collaborated with Bartholomeus Appelman, alias: Berthold / Bartolmeo
Education and training
master of Willem Schellinkscertain
master of Isaack Jansz. Croonenbergh, alias: Kroonenburgcertain
pupil of Karel Dujardin, alias: Carel du Jardin; Charles du Gardijncertain
Friendship
travelling-companion of Jan Worst
Housing
shared a house / rooms with Abraham Janssens II
shared a house / rooms with Philippe Leitens

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 145-147.
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001).

Secondary sources

 1. Bredius, A., 'Archiefsprokkels: I. Een leerling van Berchem en Lingelbach: II. De schilder Lambertus de Hue (D'Huy)', Oud-Holland 42 (1925), pp. 148-152.
 2. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46.
 3. Burger-Wegener, Catja, Johannes Lingelbach 1622-1674, s.l.: s.n. (1976), (Inaugural-Dissertation Freie Universität Berlin).
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het "Schilderhuis" van Govert Flinck en de kunsthandel van Uylenburgh aan de Lauriergracht te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 74 (1982), pp. 70-90.
 5. Eisma, Marianne, 'De concurrentie tussen het Oude en het Nieuwe Doolhof', Maandblad Amstelodamum 85 (1998), pp. 229-243.
 6. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 8. Hoogewerff, G.J., 'De Nederlandsche kunstenaars in Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St.Lucas', Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde 62 (1926), pp. 117-150.
 9. Jansen, Guido & Luijten, Ger, Italianisanten en bamboccianten: het italianiserend landschap en genre door Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw, Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen (1988).
 10. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 11. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 517.
 12. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001).
 13. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 71.
 14. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929).
 15. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata

Last update: