Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan Lingelbach, alias: Jan Lingelback

Gender:male
Born:Frankfurt am Main baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:David Lingelbach (? - 1653)
Mother:Agniet Jans (? - 1638)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
0000-00-00 0000-00-00Religion DenominationLutheran
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Historiehistoriestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Marinezeegezichten
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Artistic
0000-00-00 0000-00-00collaborated with Ludolf Backhuyzen I, alias: Ludolph Backhuijzen
0000-00-00 0000-00-00collaborated with Jan Abrahamsz. (van) Beerstraten I & II, alias: Johannes / Joannes Beerstraten
0000-00-00 0000-00-00collaborated with Bartholomeus Appelman, alias: Berthold of Bartolmeo Appelman / Barend n.c.
Education and training
1650-00-00 1650-00-00master of Willem Schellinkscertain
1670-05-01 1671-01-00master of Isaack Jansz. Croonenbergh, alias: Kroonenburgcertain
0000-00-00 0000-00-00pupil of Karel Dujardin, alias: Carel du Jardin; Charles du Gardijncertain
Friendship
1644-00-00 1650-00-00travelling-companion of Jan Worst
Housing
1647-00-00 1648-00-00shared a house / rooms with Abraham Janssens II
1649-00-00 1649-00-00shared a house / rooms with Philippe Leitens

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 145-147.
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001).

Secondary sources

 1. Bredius, A., 'Archiefsprokkels: I. Een leerling van Berchem en Lingelbach: II. De schilder Lambertus de Hue (D'Huy)', Oud-Holland 42 (1925), pp. 148-152.
 2. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46.
 3. Burger-Wegener, Catja, Johannes Lingelbach 1622-1674, s.l.: s.n. (1976), (Inaugural-Dissertation Freie Universität Berlin).
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het "Schilderhuis" van Govert Flinck en de kunsthandel van Uylenburgh aan de Lauriergracht te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 74 (1982), pp. 70-90.
 5. Eisma, Marianne, 'De concurrentie tussen het Oude en het Nieuwe Doolhof', Maandblad Amstelodamum 85 (1998), pp. 229-243.
 6. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 8. Hoogewerff, G.J., 'De Nederlandsche kunstenaars in Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St.Lucas', Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde 62 (1926), pp. 117-150.
 9. Jansen, Guido & Luijten, Ger, Italianisanten en bamboccianten: het italianiserend landschap en genre door Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw, Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen (1988).
 10. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 11. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 517.
 12. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001).
 13. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 71.
 14. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929).
 15. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.