Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Blom

Name:Jan Blom
Name variants:Jan Pieters Bloem
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
sold a house to Johan Lingelbach, alias: Jan Lingelback

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 471: 321

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
  4. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  5. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46

Metadata

Last update: