Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Schellinks

Name:Willem Schellinks
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Laurens Schellinks, alias: Lourens Schullings (1591 - ?)
Mother:Catelijntje Jacobs Kousenaer (1599 - 1657)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapwinterlandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinestrandgezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Karel Dujardin, alias: Carel du Jardin; Charles du Gardijncertain
pupil of Jan Jansz. Wijnantscertain
pupil of Johan Lingelbach, alias: Jan Lingelbackcertain
Friendship
contributed to the album amicorum from Jacob Heiblocq
travelling-companion of Lambert Harmensz Doomer
travelling-companion of Alexander (le) Petit
travelling-companion of Frederik Kersseboom, alias: Frederick Casaubon
travelling-companion of Pieter Donker

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 491: 15
 2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 53, 75, 198, 205, 206
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 263-273

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
 3. Van de Berg, H.M., 'Willem Schellinks en Lambert Doomer in Frankrijk', Oudheidkundig Jaarboek 4 (1943), pp. 1-31
 4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Van der Veen, Jaap, 'Danckerts en Zonen. Prentuitgevers, plaatsnijders en kunstverkopers te Amsterdam, ca. 1625-1700', in: Kolfin, Elmer & Van der Veen, Jaap (eds.) Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers (2011), pp. 58-119
 6. Kruimel, H.L., 'Proeve eener genealogie van het uitgestorven Amsterdamsche geslacht Danckerts (Danckerts de Ry)', Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek 2 (1940), pp. 97-100, 131-136, 145-148, 176-180, 204-209, 250-254, 282-284
 7. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 169
 8. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
 9. Buijs, Hans & Alsteens, Stijn, Paysages de France dessinés par Lambert Doomer et les artistes hollandais et flamands des XVIe et XVIIe siècles, Paris: Fondation Custodia (2008), 40-55, 307-310 & 378-388
 10. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 11. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
 12. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: