Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wouter Pietersz. Crabeth II

Name:Wouter Pietersz. Crabeth
Name variants:Wouter Guartier
Gender:male
Born:Gouda between and
Died:Gouda buried on
Father:Pieter Wouters Crabeth (? - ?)
Mother:Maria de Jonge (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Almanak0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiereligieuze figuren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Adriaen Cornelisz Vereyck
Education and training
master of Adriaen van der Speltcertain
master of Gysbrecht van der Kuyl, alias: Gysbert van der Kuijlcertain
master of Jan Govertsz. Verbijlcertain
master of Aert Verhaestcertain
master of Jan Fransz. Verzijlcertain
master of Dirck de Vryecertain
master of Aert van Waes, alias: Arnoud de Waes / van Waiscertain
master of Jan Ariensz Duif, alias: Johannes Adriaensz. Duyvecertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Wybrand Simonsz. de Geest

References

External biographical records

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913)
 3. Van Eck, Xander, 'Wouter Pietersz II Crabeth en de parochie van St.Johannes de Doper in Gouda', Oud Holland 102 (1988), pp. 35-49
 4. Van Tongerloo, L., 'Crabeth's Egmondse glazen voor de Catharijne Kerk', Jaarboek Oud-Utrecht 57 (1984), pp. 1-81
 5. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 6. De Jager, Ronald, 'Meester, leerjongen, leertijd. Een analyse van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden', Oud Holland 104 (1990), pp. 69-110. <URL: https://www.jstor.org/stable/42711281>, 101
 7. Hofstede de Groot, C., 'Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest', Oud-Holland 7 (1889), pp. 235-240
 8. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 22, München-Leipzig: Saur (1999)
 9. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 10. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)
 11. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 12. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890)
 13. Schouten, Jan, 'Goudse schilderkunst in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw', in: Gouda zeven eeuwen stad: hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, Gouda: Oudheidkundige Kring "Die Goude" (1972), pp. 381-428

Metadata

Last update: