Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Fransz. Verzijl

Name:Jan Fransz. Verzijl
Gender:male
Born:Gouda
Died:Gouda buried on
Father:Frans Leendertsz. Verzijl (1565 - 1615)
Mother:Grietje Jans (1573 - 1658)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameJan van Zijl0000-00-00 0000-00-00
Identity Incorrect nameDirk van Zijl II0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretregentenstukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Wouter Pietersz. Crabeth II, alias: Wouter Guartiercertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Walvis, Ignatius, Beschryving der stad Gouda, bevattende een verhaal van stads grondlegginge, waterstroomen, vryheeren, gelegendheid, hooftneringe, rechtsgebied, handvesten, regeeringe, regeerders, overdragten met andere steden, voornaame gebouwen, Godshuysen, schoolen, ge, Gouda: Johannes en Andries Endenburg; Leiden: Christiaen Vermey (1714)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 1, Leipzig: Engelmann (1907)
  3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 686 (foutief als Dirk van Zyll II) & volume 3: 170 (foutief als Jan van Zijl)
  4. Hofstede de Groot, C., 'Eenige schilderijen van weinig bekende Utrechtsche schilders: Roelof van Zijl, Andries van Bochoven en Johannes de Veer', Oud Holland 37 (1919), pp. 111-119, 112 (foutief als Dirk van Zijl II, foutief als Jan van Zijl)
  5. Van Eck, Xander, Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795, [Oudheidkundige kring "Die Goude" 24], Delft: Eburon (1994), (diss. Amsterdam, Vrije Universiteit), 69-75
  6. Schouten, Jan, 'Goudse schilderkunst in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw', in: Gouda zeven eeuwen stad: hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, Gouda: Oudheidkundige Kring "Die Goude" (1972), pp. 381-428

Metadata

Deprecated URIs

Last update: