Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen Cornelisz Vereyck

Name:Adriaen Cornelisz Vereyck
Gender:male
Born:Gouda
Died:Gouda buried on
Father:Cornelis Adriaensz Vereyck (? - 1634)
Mother:Anneken Cornelisdr. Knijfs (? - 1636)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Wouter Pietersz. Crabeth II, alias: Wouter Guartier

References

External biographical records

Primary sources

  1. Streekarchief Midden-Holland, Gouda: Collectie varia (toegangsnummer 0200), 2008 (Adriaen Cornelisz. Vereyck, 'Chronyck van der Gouda')

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008), 767
  2. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 3: 68
  3. Schouten, Jan, 'Goudse schilderkunst in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw', in: Gouda zeven eeuwen stad: hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, Gouda: Oudheidkundige Kring "Die Goude" (1972), pp. 381-428, 421
  4. Walvis, Ignatius, Beschryving der stad Gouda, bevattende een verhaal van stads grondlegginge, waterstroomen, vryheeren, gelegendheid, hooftneringe, rechtsgebied, handvesten, regeeringe, regeerders, overdragten met andere steden, voornaame gebouwen, Godshuysen, schoolen, ge, Gouda: Johannes en Andries Endenburg; Leiden: Christiaen Vermey (1714)

Metadata

Last update: