University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8277
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De beklaaglijke dwang
  2. De moedwillige bootsgezel
Revenue: 518:13:0 (518.65) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 353 (biljet)