University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3378
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De beklaaglijke dwang
  2. De moedwillige bootsgezel
Revenue: 316:5:0 (316.25) guilders
Notes:
  1. Recettes voor deze maand afkomstig uit Boeken 441 (en HA 318) (deze ontbreken in Boeken 430)