University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3348
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De beklaaglijke dwang
  2. De moffin
Revenue: 481:10:0 (481.5) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441