Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pauwels Aertsz. van Ravesteyn

Name:Pauwels Aertsz. van Ravesteyn
Name variants:Paulus van Ravestein
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Amsterdam buried on
Father:Aert Claesz. de Quade van Ravesteyn (? - 1587)
Mother:Hester van der Stegen (? - 1587)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
business partner of Andries Jansz van Aelst
business partner of Jacques Carpentier
has business relation with Niclaes Briot
is employer of Dominicus van der Stichel
Friendship
assisted at marriage Joannes van Ravesteyn, alias: Ravesteinius
witnessed baptism of Josina Dominicus van der Stichel
witnessed baptism of Cornelius Hackius
witnessed will of Geertruyd Jansdr de Vos
witnessed will of Niclaes Briot

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 413: 196 & 467: 332
  2. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 221: s.p. (02-07-1642)
  3. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 3: 95-96 & volume 3: 100
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1926: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e1-8af6-666d-e053-b784100a1840

Secondary sources

  1. Van Gent, Judith, Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk, Utrecht: s.n. (2011), (PhD thesis). <URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/196748>, 44
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 587-610 & volume 2: 1437-1439
  3. 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 14 (1924), pp. 394-404
  4. Enschedé, J.W., 'Nicolaas Briot en Jacques Carpentier, lettergieters en hun relatie tot eenige Amsterdamsche boekdrukkers', Jaarboek Amstelodamum 6 (1908), pp. 151-171, 153, 159
  5. Bredius, A. & Moes, E.W., 'De schildersfamilie Ravesteyn', Oud-Holland 9|10 (1891)|(1892), pp. 207-220|41-52

Metadata

Last update: