Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes van Ravesteyn I

Name:Nicolaes van Ravesteyn
Name variants:Nicolaes de Quade van Ravensteijn
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Pauwels Aertsz. van Ravesteyn (1587 - 1655)
Mother:Elisabeth Emanuelsdr. Sweerts (1584 - 1661)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Militairruitergevechten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 443: 243

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 28, Leipzig: Engelmann (1934)
  3. Van Gent, Judith, Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk, Utrecht: s.n. (2011), (PhD thesis). <URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/196748>, 44
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 585-587 & volume 2: 1437
  5. Bredius, A. & Moes, E.W., 'De schildersfamilie Ravesteyn', Oud-Holland 9|10 (1891)|(1892), pp. 207-220|41-52

Metadata

Last update: