Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen Tjercksz. Backer

Name:Adriaen Tjercksz. Backer
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Tjerck Adriaensz (1605 - 1659)
Mother:Marritje Jacobs Dootshooft (1607 - 1651)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRemonstrant0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretregentenstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Christiaan Hartsoeker, alias: Christianus
Education and training
master of Christoffel Lubieniecki, alias: Krzysztof Lubienietzkicertain
pupil of Jacob Adriaensz Backercertain
Friendship
travelling-companion of Dirck Ferreris, alias: Theodoor of Diderik Ferreris

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 186

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Te Rijdt, R.J.A., 'Een tekening door Adriaen Backer', Oud Holland 103 (1989), pp. 118-120
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
 4. Van Leeuwen, Noor, Adriaen Backer, zijn leven, zijn historiewerken, (ongepubliceerde paper december 2008)
 5. Kruimel, H.L., 'Colijn, Colijn de Thovion', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 14 (1960), pp. 53-71
 6. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het geboortejaar van de schilder Adriaen Backer', Maandblad Amstelodamum 67 (1980), pp. 138-141
 7. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 10. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312

Metadata

Last update: