Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Ferreris

Name:Dirck Ferreris
Name variants:Theodoor of Diderik Ferreris
Gender:male
Born:Enkhuizen baptized on
Died:Enkhuizen buried on
Father:Bernard Ferreris (ca. 1604 - 1641)
Mother:Susanna la Via (? - 1668)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Gerard de Lairesse
courtly client of Willem van Oranje-Nassau III, alias: Willem III
Business
business partner of Jan van Neck, alias: Johan van Neck
is employee of Gerrit (van) Uylenburgh, alias: Gerard Uijlenburg
is employee of Peter Lely, alias: Pieter van der Faes
Friendship
travelling-companion of Adriaen Tjercksz. Backer

References

External biographical records

Primary sources

  1. Westfries Archief, Hoorn: DTB-registers Enkhuizen (toegangsnummer 1702-09), 5: 231
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 184-186

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 11, Leipzig: Engelmann (1915)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 39, München-Leipzig: Saur (2003)
  4. Ekkart, Rudolf E.O., Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw, Zwolle: Waanders; Enkhuizen: Zuiderzeemuseum (1990)
  5. Lapikás, L., Fragment Genealogie Ferreris (gen. 3), (2010), (version 1.2). <URL: https://www.nikhef.nl/~louk/FERRE/generation3.html>
  6. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46

Metadata

Last update: