Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Petrus Schenck I

Name:Petrus Schenck
Name variants:Peter / Pieter
Gender:male
Born:Elberfeld
Died:Leipzig between and
Father:NN Schenck (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of August II van Polen, alias: Friedrich August I. von Sachsen
Education and training
pupil of Gerard Leendertsz. Valck, alias: Gerrit Leendertsz. Valckcertain
Friendship
contributed to the album amicorum from Nicolas Chevalier
received contribution in album amicorum from Gerbrandus van Leeuwen
received contribution in album amicorum from Jacobus Storm, alias: Jacobus Stormius
witnessed baptism of Pieter van Buysen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 516: 294 (17-10-1687)
  2. Bezoekersboek c.q. album amicorum van N. Chevalier, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 134 B 1, s.n.: 95v

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 676-677
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149380>
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992)
  6. Van Eeghen, I.H., 'Petrus Schenk en zijn "Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam"', Jaarboek Amstelodamum 66 (1974), pp. 117-136
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: