Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Margaretha (van) Godewyck

Name:Margaretha (van) Godewyck
Gender:female
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht
Father:Pieter Govertsz van Godewijck (1593 - 1669)
Mother:Sara Cornelisdr Pijpelaer (? - 1677)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (general)De Dortse Parel0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinezeegezichten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Nicolaes Maescertain
pupil of Cornelis Bisschop, alias: Busschop / Buisschopcertain
Friendship
contributed to the album amicorum from Johann Philipp Mulheiser

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 316-318

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 14, Leipzig: Engelmann (1921)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 476-477
  4. De Jeu, Annelies, 'Godewijck, Margaretha van', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/MargarethaVanGodewijk>
  5. Van Groesen, Michiel, 'Van vaandrig in Brazilië tot dichter in Dordrecht Het album amicorum van Johann Philipp Mulheiser (ca. 1603-ca. 1677)', De Zeventiende Eeuw 24 (2008), pp. 196-209. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200801_01/_zev001200801_01_0017.php>, 206
  6. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992)
  7. Van der Stighelen, Katlijne & Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent: Ludion (1999)
  8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: