Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Bisschop

Name:Cornelis Bisschop
Name variants:Busschop / Buisschop
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht buried on
Father:Jacob Dionysz Bisschop (? - 1648)
Mother:Anna Johansdr. van Beveren (? - 1667)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Wealth Gross wealth2000--1667-00-00 1668-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Margaretha (van) Godewyckcertain
master of Jacob Bisschop, alias: Jacobus Bisschopcertain
master of Jacob van der Roer, alias: van / vande Roercertain
pupil of Ferdinand Bol, alias: Ferdinandus Bolcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 4: 107v (februari 1630), 20: 191v (5-10-1653) & 41: 59 (21-1-1674)
 2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: Weeskamer te Dordrecht (toegangsnummer 10), 26: 198 (20-1-1674)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 220-222

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
 4. Veth, G.H., 'Aantekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 5 (1887), pp. 155-160, 156-159
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 6. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992)
 7. Brière-Misme, Clotilde, 'Un petit maître Hollandais, Cornelis Bisschop (1630-1674)', Oud-Holland 65 (1950), pp. 24-40, 104-116, 139-151, 178-192, 227-240
 8. Brière-Misme, Clotilde, 'Notes complémentaires sur Cornélis Bisschop', Oud-Holland 67 (1952), pp. 181-182

Metadata

Last update: