Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes Roosendael

Name:Nicolaes Roosendael
Gender:male
Born:Hoorn or
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Wealth Gross wealth11000-0-01674-00-00 1674-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Samuel Dircksz van Hoogstraten
Education and training
master of Gerrit Stevensz. van Goorprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, 541-548.
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), 164.
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen (toegangsnummer 5028), 662: 557 (Kohier van de 200ste penning, 1674).
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 686: 243.

Secondary sources

 1. 'Haarlem-nummer', Weekblad De Oud Katholiek 2050 (1959), pp. passim.
 2. Dirkse, P., 'Nicolaes Roosendael (1634/35-1686). Historieschilder voor katholiek Amsterdam', Antiek 19 (1984), pp. 88-90.
 3. Dirkse, Paul, Begijnen, Pastoors en Predikanten. Religie en kunst in de Gouden Eeuw, Leiden: Primavera (2001).
 4. Eck, Xander van, Clandestine Splendor. Paintings for the Catholic Church in the Dutch Republic, Zwolle: (2008), 121-132.
 5. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 6. Lips, Letje, Nicolaes Roosendael. Niet gebonden aan de markt, wel verbonden met de kunst, (2009), (ongepubliceerde paper master kunstgeschiedenis UvA).
 7. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992).
 8. Middelkoop, Norbert (ed.) Kopstukken, Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, Bussum: THOTH; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum (2002).
 9. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70, 68.
 10. Schillemans, R., 'Zeventiende- en vroegachttiende-eeuwse altaarstukken in de Amsterdamse Begijnhofkerk', De Zeventiende Eeuw 2 (1999), pp. 204-221, 211-214.
 11. Schillemans, R., 'Zeventiende-eeuwse altaarstukken in de Amsterdamse staties: een inventarisatie', in: Hout, G. van den & Schillemans, R. (eds.) Putti en Cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit (1695-1754), Haarlem & Amsterdam: Origine (1995), 64.
 12. Sluijter, Eric J. & Enklaar, Marlies (eds.) Leidse Fijnschilders van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge, 1630-1760, Zwolle: Waanders (1988).
 13. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935).
 14. Wagenaar, Jan, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. (3 vols.), Amsterdam: Isaak Tirion; Amsterdam: Yntema & Tieboel (1760-1767), 213.

Metadata