University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 9710
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De lastigheid der rijkdom
Revenue: 215:8:0 (215.4) guilders
Notes:
  1. Volgens Wybrands (p. 186) was de Schouwburg al op 1 mei 1747 gesloten. Tussen mei 1747 en juli 1749 was de Schouwburg gesloten wegens “de toenmalige beroerten in Staat en Stad” (Wybrands, p. 186) of zoals een tijdgenoot, Simon Styl, schreef: “onder ’t blind gewoel der binnenlandsche beroerten, waarby heel Amsterdam een akelig tooneel van verwarring strekken moest, voor Raap en zyne Doelisten, die daar dag op dag Victa Catoni, of de Nederlaag van Themis, vertoonde; met kunst- en vliegwerken, zang en dans van Raazernyen, en menigmaal niet zonder bloed” (p. 32-33). De heropening vond plaats op 28 Juli 1749