University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8874
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Eeuwgetijde
  2. Rhadamistus en Zenobia
Revenue: 734:17:0 (734.85) guilders
Notes:
  1. Datum volgens Rekenboek 1737/38; UBL Ltk 2136, fo [25]v; GAA T 701.005:23. In de Boeken: 21 januari 1738 (een dinsdag)
  2. Het biljet voor deze voorstelling van 'Eeuwgetijde' is bewaard gebleven (in coll. TIN; afgebeeld in Veltkamp, p. 40). Het beschrijft het 'Eeuwgetijde' als “Versierd met buitengewoon Muzyk, Zang, Balletten, verandering van Tooneelen, en Vliegwerken”
  3. Tweede spel uit Rekenboek 1737/38; UBL Ltk 2136, fo [25]v; GAA T 701.005:23; biljet
  4. Het biljet voor deze speeldag vermeldt: “Werd bekent gemaakt dat ’er geen plaatsen van zes stuyvers zyn; maar dat op de Banken, aldaar gesteld, de plaatsen gelyk als in de Bak voor twintig stuyvers zullen werden verhuurt”