University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8861
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Sesostris
  2. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 430:6:0 (430.3) guilders
Notes:
  1. Datum volgens Rekenboek 1737/38; in deBoeken: 8 december (een zondag)
  2. Tweede spel uit Rekenboek 1737/38