University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8825
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Spiegel van edelmoedige vriendschap
  2. De ontrouwe kantoorknecht
Revenue: 318:10:0 (318.5) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit Rekenboek 1737/38