University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8731
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dobbelaar
Revenue: 348:0:0 (348) guilders
Notes:
  1. Zie hierover brief van J. Elias aan B. Huydecoper van 4 september 1736: “de dobbelaar is driemaalen na malkander gespeeld. eens met grooten toeloop, en de laatste reize op verzoek van den heer Rendorp (zo my bericht is) die zeer met Punt is ingenomen” (HA 193)