University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8623
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De grondlegging der Roomse vrijheid
  2. Geveinsde zotheid door liefde
Revenue: 394:0:0 (394) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit Lootjesboek III