University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8526
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Orestes en Pylades
  2. De Amerikaan
Revenue: 358:18:0 (358.9) guilders
Notes:
  1. Datum volgens Lootjesboek II; in de Boeken: ongedateerde post aan eind van pagina met posten voor februari t/m mei 1734
  2. Tweede spel uit Lootjesboek II