University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8421
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dodelijke minnenijd
  2. De schrandere toneelspeler
Revenue: 388:15:0 (388.75) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit Lootjesboek I