University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8414
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Heraklius
  2. Dokter tegen dank
Revenue: 488:16:0 (488.8) guilders
Notes:
  1. De Boeken geven 'Gijsbrecht van Amstel' en geen tweede spel, maar in de Lootjesboek I staat er 'Herakles'. Zie tijdschrift 'Hollandsche spectator' nr. 141 (2 Maart 1733), p. 162 (Justus van Effen, ed. Gabriëls, p. 272), waar sprake is van een opvoering van Hera-klius, “gevolgt van den Doctor door dwang” (met “onze Theatrale overvlieger”, = Jan Punt, in de hoofd-rol). Uit dit vertoog is op te maken dat de opvoering eind 1732, begin 1733 plaatsvond en deze opvoering uit het Lootjesboek is dan de enige die daarvoor in aanmerking komt. Vermoedelijk was de schrijver van de Boeken automatisch doorgegaan met 'Gijsbrecht'