University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8253
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gierige Gerard
  2. KRELIS LOUWEN
Revenue: 366:2:0 (366.1) guilders
Notes:
  1. Volgens HA 175, no. 26 (afschrift van brief van Huydecoper aan Langendijk, d.d. 16 jan. 1731), had de repetitie van 'Krelis Louwen' al op 23 Maart 1731 plaatsgevonden, “hoewel de dag der vertooning noch niet vastgesteld is; omdat men noch niet bezig is met het vertoonen van 'Faeton'; waarmede men eerst 5 maart, in plaats van den 5. Febr. begonnen heeft”. Zie verder uitleg onder 'Krelis Louwen'