University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8039
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Agrippa
  2. De gewaande advocaat
Revenue: 264:2:0 (264.1) guilders
Notes:
  1. Datum uit HA 318; de Boeken geven abusievelijk 5 devember 1728 (een zondag)