University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7910
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Orondates en Statira
  2. De verwarde jaloezie
Revenue: 58:6:0 (58.3) guilders
Notes:
  1. HA 318 over 'Orondates en Statira': “Phedra en Hippolytus was aangeplakt”. Volgens Huydecoper, ‘Journaal’, p. 45 verviel 'Phedra en Hyppolitus' ter elfder ure omdat Juffr. de Bruyn onwel was geworden
  2. In zijn ‘Journaal’ (p. 45) bericht Huydecoper over “de toekykers, die weinig waren” en dat “ons gansche inkomen deezen avond f 58:6:- [was] dat in geen 40. jaaren gebeurd was”. Mogelijk verwijst hij naar 24 april 1687, toen 'Horace en Curace' en 'Krispijn medicijn' slechts f 47:4 opbrachten. In HA 318 tekent hij hier aan: “NB. zwaare sterfte, en zieken” (zie ook 'Inleiding', onder ‘Geldkwesties’)