University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7908
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Juffer kapitein
  2. Verliefde Brechje
Revenue: 131:10:0 (131.5) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. Data 25 en 26 augustus 1727 volgens HA 318 (resp. maandag, dinsdag); zie ook Huydecopers ‘Journaal’. De Boekengeven respectievelijk woensdag 20 augustus en donderdag 21 augustus. Over de 21e zegt Huydecoper uitdrukkelijk (‘Journaal’, p. 47) dat er “niet [is] gespeeld[,] tot nadeel van de Hollandsche Acteurs” (d.w.z. ze derfden hun speelloon voor die dag)