University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7902
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Iphigénie
  2. Les vendanges de Suresnes
Revenue: 472:13:0 (472.65) guilders
Notes:
  1. De voorstellingen van 12, 19 en 26 augustus en 2 en 9 september 1727 werden, in het Frans, gegeven door “de Fransche Comedianten” uit Den Haag (en staan niet in het ‘Speelplan’ dat Lieffering, p. 336 (en volgende), vanaf 1727 van de Haagse troep geeft). Van de inkomsten van de Franstalige voorstellingen zou de helft naar de Franse troep gaan en het restant als gebruikelijk worden verdeeld. Met de verdeling werd echter volgens Huydecoper gerommeld. Over de ruzie rond het optreden van de Franse troep en de financiële perikelen: Huydecoper, ‘Journaal’; Bijlage II, p. 73
  2. Boeken over 'Iphigénie': “inde fransche taal”; zie verder Huydecoper, ‘Journaal’, p. 40 (op p. 41 beoordeelt Huydecoper het “danssen” van de acteurs in Iphigénie als “slecht”)
  3. Tweede spel uit Huydecoper, ‘Journaal’, p. 40 (titel in het Frans); HA 318: “Ifigenie [...] en Wynoegst [= Les vendanges] (beide in’t Fransch)”
  4. Volgens Huydecoper, ‘Journaal’, p. 40: “Wat de Revenue betreft, was in ’t geheel f 471:13 [aantekening van Anna de Haas: verschrijving?]. Waren maar drie Logies verhuurd, waar van twee aan regenten, de Heeren Rogge en Slicher: en waren de meeste menschen in den Bak, en op de Schellings, of nu 9. Str plaats”