University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7669
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Cato
  2. De geveinsde zotheid door liefde
Revenue: 631:10:0 (631.5) guilders
Notes:
  1. HA 319 [1] geeft abusievelijk (zondag) 7 januari 1725