University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7607
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Polieukte
  2. Geveinsde zotheid
Notes:
  1. HA 318: “met geslooten deuren, op kosten van de Regenten vertoond, zonder geld te ontfangen”; zie opmerkingen bij 'Polieukte'. Deze besloten voorstelling staat niet vermeld in Boeken