University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7581
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Atys en Sangarida
  2. Lubbert Lubbertze
Revenue: 402:10:0 (402.5) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. Datum uit HA 318; in Boeken ongedateerde post onderaan de lijst van inkomsten over januari/februari/maart 1724