University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7507
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Andromache
  2. Geveinsde zotheid
Revenue: 227:17:0 (227.85) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318; de Boeken geven in plaats hiervan 'De belachelijke jonker'. 'De belachelijke jonker' wordt volgens HA 318 al tweede spel geprogrammeerd op 19 april 1723