University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7465
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dood van Willem de Eerste
  2. Geveinsde zotheid
Revenue: 385:16:0 (385.8) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318