University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7378
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het school voor de vrouwen
  2. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 458:15:0 (458.75) guilders
Notes: