University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7252
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De geveinsde zotheid door liefde
  2. Schrandere toneelspeler
Revenue: 267:6:0 (267.3) guilders
Notes:
  1. Tweede spel volgens HA 318