University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7059
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De ingebeelde zieke
  2. De schrandere toneelspeelder
Revenue: 331:5:0 (331.25) guilders
Notes: