University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7053
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. ZAIDA
  2. De verliefde hovenier
Revenue: 245:3:0 (245.15) guilders
Notes:
  1. Datum volgens Boeken, HA 318 en HA 314 [1]. Maar volgens advertentie in 'De mensch ontmaskert' van 18-4-1718, p. 80: “by de Erfgenaamen van J. Lescailje en Dirk Rank is gedrukt [...] ZAIDA, [...] nieuw Treurspel, ’t geen Zaturdag den 23. en Maandag den 25. April [...] zal vertoond worden”. In een advertentie in hetzelfde blad van 25-4-1718 zegt de uitgever dat Zaida “deezen avond voor de tweede maal [...] staat vertoond te worden” (zie ook noot bij 18 augustus 1718). Boeken noch HA 318 geeft 23 april zaterdag als speeldag