University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6910
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Spiegel van edelmoedige vriendschap
  2. Dronkemanstestament
Revenue: 562:9:0 (562.45) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. Deze datum komt uit HA 318; in de Boeken: 22 november 1716 (een zondag)