University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6612
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De toverijen van Armida
  2. Moedwillige bootsgezel
Revenue: 528:4:0 (528.2) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318