University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6548
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De vrouw rechter en partij
  2. De wanhebbelijke liefde
Revenue: 242:8:0 (242.4) guilders
Notes:
  1. De recette komt uit HA 318 met notitie: “van de Heeren Bewindhebberen van de Oostind. Comp. f 60:-”. In HA 319 [2]: “Is door de Oostindische Compagnie aan den schouwburg gegeeven f 60:-- voor den vryen doorgang van de Heeren gedeputeerden van haar Hog. Mog. wegens de Compagnie”). In de Boeken bedraagt de recette 262:08, wat de verkeerd berekende som is van f 182:08 feitelijke recette + f 60:00 “van de heeren bewinthebb. van d’oostin. Compagnie”. De rekenfout wordt niet gecorrigeerd in de Boeken