University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6540
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Polyxena
  2. De schrandere toneelspeelder
Revenue: 222:7:0 (222.35) guilders
Notes:
  1. HA 318 plaats deze programmering abusievelijk op 17 oktober 1712