University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5819
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Roemruchtige zegepraal [...] bij Hoogstet
  2. Belachelijke jonker
Revenue: 344:0:0 (344) guilders
Notes:
  1. De programmering komt uit HA 318 en HA 319 [2]
  2. In de Boeken over deze speeldag: “Van haar Ed: grootagtb. heeren burgermeesteren als men voor de selve speelden voor Extraord. onkosten ontfangen 344”. In HA 319 [2]: “voor de EdGrootachtbre Heeren Burgermeesters, en verdere Heeren van de Regering” (aant. in hs. van Pluimer?). De f 344 worden in HA 318 niet vermeld. Volgens Huydecoper (HA 319 [2]) was van die f 344 f 50 bestemd “voor 100 mannen gebruikt in de vertooningen” en f 12 “voor 12 vrouwen”