University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5814
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De schilder door liefde
  2. Bedrogen woekeraar
Revenue: 394:10:0 (394.5) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. HA 318 geeft hier als recette 174:17; het verschil tussen HA 318 en de Boeken, f 219:13, vertegenwoordigt waarschijnlijk de extra bijdrage t.b.v. de voorstelling van 10 december 1704, waarvoor, blijkens HA 319 [2], “Maandag daer aen d’ 15. [dec.] door Burgerm[eesters] aan den schouwburg goedgedaan ? 216:10:- [is]”, zijnde de onkosten van bijzondere uitgaven t.b.v. die voorstelling. Deze vergoeding is in HA 318 niet terug te vinden