University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5812
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De ingebeelde zieke
  2. Gewaande advocaat
Revenue: 323:5:0 (323.25) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318 en HA 319 [2]
  2. Over deze speeldag staat er in HA 318 en HA 319 [2]: “voor zyn Excell. den Hertog van Marlboroug” en “dubbel geld”; waarschijnlijk gerelateerd aan het verschil in bedragen in de bronnen voor 15 december 1704 (zie noot aldaar)