University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5803
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De grote veldslag en victorie bij Hoogstet
  2. De schrandere toneelspeelder
Revenue: 334:17:0 (334.85) guilders
Notes: