University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5604
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Oratijn en Maskariljas
  2. Wanhebbelijke liefde
Revenue: 599:19:0 (599.95) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. HA 318 geeft als recette voor 18 en 21 september 1702 respectievelijk 299:19 en 244:16. Wellicht zit in (één van) de bedragen van de Boeken een vergoeding voor de daar niet vermelde, besloten voorstelling van 28 juni 1702 verwerkt? Zie noot aldaar