University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5524
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De vrek
  2. Moedwillige bootsgezel
Revenue: 433:16:0 (433.8) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit HA 318
  2. Boeken: 'Verliefde gierigaard' ipv 'De vrek'